SPIN DOCTOR – MOTYWACJA PERSONALNA – PODNOSZENIE SAMOOCENY – WIZERUNEK OSOBISTY – WIZERUNEK W BIZNESIE 

Ważne osobowości świata biznesu, gospodarki czy też polityki muszą nieustannie dbać o swój wizerunek osoby kompetentnej, odpowiedzialnej i godnej zaufania. Tworzeniem pozytywnego image’u lub odbudowaniem utraconej popularności i społecznej reputacji może się Spin Doctor - Coach

Dla czego wizerunek polityczny jest tożsamy z biznesowym? Ponieważ tak jak marketing polityczny ma wiele wspólnego z marketingiem sprzedażowym tylko różni się produkt. W pierwszym przypadku będziemy promować polityka a w tym drugim np samochód. 

Wizerunek biznesowy, image jest to obraz, kształt, wyobrażenie sylwetki jednostki, grupy, organizacji lub instytucji, powstający w świadomości odbiorców. Wizerunek biznesowy zawiera elementy wartościujące, które wpływają na decyzje i działania podejmowane przez inne podmioty. Tworzenie pozytywnego lub negatywnego wizerunku człowieka sięga najstarszych okresów cywilizacji.

Wizerunek biznesowy określimy jako całościowy wizerunek osób zarządzających firmą oraz wszystkich pracowników, będących jej reprezentantami w kontaktach z otoczeniem zewnętrznym. Na wizerunek biznesowy składa się ich wygląd i zachowanie w różnych sytuacjach. Przez „wygląd” rozumieć należy odpowiednio dobraną, pod względem kroju i kolorystyki, garderobę biznesową wraz z dodatkami, ale także makijaż i fryzurę dopełniające całego stroju. Dotyczy to zarówno kobiet jak i mężczyzn, kierowników jak i podwładnych. Wygląd człowieka jest niezmiernie istotny w komunikacji z otoczeniem. Odpowiednio dobrane elementy stroju świadczą o profesjonalizmie, przygotowaniu zawodowym oraz zaangażowaniu w to, co się robi.

Spojrzę "świeżym okiem" na Twój wizerunek i wykreuję na nowo potężnego człowieka.

Indywidualne warsztaty i szkolenia w zakresie wizerunku politycznego i biznesowego prowadzi mgr Michał Sokołowski – Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Avatar

"Wspieram biznes w budowaniu marki, public relations oraz doprowadzam do wzrostu sprzedaży. Jestem specjalistą od kreowania wizerunku człowieka."

mgr Michał Sokołowski