Wiele firm odczuwa problemy związane z rekrutacją odpowiednich, solidnych i uczciwych pracowników. Kwestia ta dotyczy zarówno stanowisk najniższego szczebla jak i stanowisk kadry zarządzającej. Właśnie w przypadku kadry zarządzającej i pracowników mających dostęp do danych wrażliwych firmy, informacji poufnych oraz finansów ta uczciwość i profesjonalizm są bardzo ważne. Bardzo trudno więc znaleźć odpowiednią osobę na strategiczne dla firmy stanowisko. 

Również w przypadku stanowisk w dziale sprzedaży problem zatrudnienia odpowiedniego przedstawiciela firmy jest równie widoczny. Bo przecież pracownik, który reprezentuje firmę na zewnątrz jest również jej wizerunkiem wśród klientów. Przedstawiciel w terenie powinien być zarówno kulturalnym, elokwentnym człowiekiem jak i doskonałym łącznikiem Państwa firmy z klientem. 

Na dodatek wielu kandydatów ubarwia swoje doświadczenie zawodowe i kompetencje już w przesłanym CV. Dodając sobie doświadczenia i skuteczności we wcześniejszej karierze zawodowej. A faktycznie może być tak, że osoba ta nie ma dobrej opinii u poprzedniego pracodawcy czy u klientów a na dodatek popełniła kilka nadużyć i naraziła swoją poprzednia firmę na straty finansowe. 

Proponujemy Państwu kompleksowe, profesjonalne  poszukiwanie kandydatów. Nie tylko po przez ogłoszenia w mediach czy portalach rekrutacyjnych. Nasze działania rekrutacyjne idą bardziej w kierunku dotarcia do „najlepszych z najlepszych”. Ludzi z doświadczeniem oraz sukcesami na stanowisku i branży, na które obecnie Państwo rekrutują: 

  • analityczna weryfikacja Waszych oczekiwań wobec przyszłego pracownika
  • aktywne poszukiwanie profesjonalistów
  • wywiad środowiskowy u poprzedniego pracodawcy oraz wśród klientów
  • potwierdzenie doświadczenia i kompetencji
  • weryfikacja uczciwości kandydata w kwestii ewentualnych przestępstw gospodarczych- wywiadowczo

Na życzenie możemy rozszerzyć o usługę weryfikacji kandydata ponieważ działamy również w Wywiadzie Gospodarczym. Zapraszamy więc do współpracy przy weryfikacji kandydatów już podczas procesu rekrutacji: 

  • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika
  • Weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika
  • Weryfikacja kandydata oraz jego CV

Avatar

"Wspieram biznes w budowaniu marki, public relations oraz doprowadzam do wzrostu sprzedaży. Jestem specjalistą od kreowania wizerunku człowieka."

mgr Michał Sokołowski