Negocjacje to dwustronny proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia, rozwiązanie konfliktu, dojście do porozumienia obu stron, proces wzajemnego poszukiwania takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby zaangażowane strony.

Negocjacje są prowadzone przez osobę, która zawsze reprezentuję jedną ze stron i broni jej interesów.

Mediacja natomiast to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia pomaga stronom we wzajemnej komunikacji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensusu

Podstawowym zestawem cech dobrego negocjatora / mediatora jest przede wszystkim odwaga do wyrażania swojego stanowiska, szybkie myślenie, chęć współpracy. Negocjacje polegają na zawieraniu korzystnych umów, zadowalających obie strony.

Wspieram proces negocjacji oraz mediacji:

  • analiza celu negocjacji lub mediacji
  • weryfikacja argumentacji stron
  • stworzenie strategii docelowej
  • wdrożenie planu w życie
  • wsparcie w trakcie spotkań z kontrahentem 

Avatar

"Wspieram biznes w budowaniu marki, public relations oraz doprowadzam do wzrostu sprzedaży. Jestem specjalistą od kreowania wizerunku człowieka."

mgr Michał Sokołowski